Free songs
Domů / Finance / Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí
Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí

Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí

Spousta lidí vyráží na dovolenou do zahraničí ve vlastním automobilu. S rostoucím počtem vozidel na silnicích samozřejmě roste i pravděpodobnost dopravních nehod. Můžete jet sebeopatrněji, ale přesto se můžete stát účastníkem karambolu i bez vlastního zavinění. Pokud k takovému maléru dojde mimo území ČR, je dobré předem vědět, co v takovém případě dělat.

Co je třeba mít sebou

Pro případy dopravních nehod je zavedeno povinné ručení, které má ochránit jak poškozeného, tak i viníka. Poškozený dostane odškodnění, viník nemusí platit případnou škodu. Před cestou do zahraničí si zjistěte, zda v příslušné zemi je uznávána zelená karta. Stejně jako u nás, je i v řadě okolních zemích dokladem o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta je jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad prokazující, že máte pojištění odpovědnosti a umožní vstup a provoz vozidla v cizím státě bez nutnosti tzv. hraničního pojištění. Pozor na to, zda příslušný stát na zelené kartě není přeškrtnutý, jelikož v něm by zelená karta neplatila.

Dopravní nehoda v zahraničí

Neprodleně zabezpečte místo varovnými světly a výstražným trojúhelníkem a nasaďte si reflexní vestu, která je v některých státech povinná. V případě zranění poskytněte první pomoc a kontaktujte místní záchrannou službu. Jednotné evropské číslo tísňového volání je 112. Přivolání policie se řídí vždy právním předpisem dané země. Policejní protokol podepište jen v případě, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte vlastní vyjádření o nehodě, a to vždy v češtině. Dále kontaktujte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení.

Zapište si registrační značku, VIN kód, značku a typ zúčastněných vozidel, jména, příjmení a bydliště jejich řidičů a údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele). Poznamenejte si i jména a adresy svědků. Je-li to možné, opatřete si plánek nebo foto z místa nehody.

Oznámení škody

Pokud způsobí škodu vaše vozidlo, oznamte neprodleně pojišťovně, u které máte sjednáno povinné ručení, že došlo ke škodné události a dále postupujte podle pokynů pojišťovny. Pokud vznikne škoda vám, můžete se obrátit buď:

  • přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo
  • na národní Kancelář státu, ve kterém k nehodě došlo.

O

Komentování uzavřeno

Nahoru