Free songs
Domů / Bydlení / Podpora školáků a studentů státem
Podpora školáků a studentů státem

Podpora školáků a studentů státem

Stát přispívá školákům a studentům především na dopravu a bydlení. Dále je možné čerpat přídavek na dítě nebo sociální stipendium. Rodiče těch nejmenších si sníží daně díky školkovnému. Sociálně slabé rodiny mohou žádat o tzv. okamžitou pomoc v rámci sociálních dávek v hmotné nouzi.

Žákovské jízdné

Obvyklou podporou dětí školou povinných a studentů je zlevněné jízdné na cesty do školy. Tuto výhodu začaly dopravci na železnici a v linkových autobusech poskytovat od 1. září 2004. Před tímto datem byl poskytován tzv. příspěvek na dopravu.

V dopravních prostředcích MHD je poskytována sleva pro žáky a studenty ve výši 50 % z časových jízdenek. Ztráty vzniklé v souvislosti se zavedením žákovského jízdného hradí dopravcům stát.

Průkazy jsou vydávány:

  • pro žáky do 15 let věku -žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5 % z plného obyčejného jízdného. Průkaz platí nejvýše čtyři školní roky s tím, že škola každý rok potvrdí prodloužení platnosti na konkrétní školní rok na rubové straně průkazky
  • pro studenty od 15 do 26 let-žákovské jízdné ve výši maximálně 75 % z plného obyčejného jízdného a průkaz platí maximálně jeden školní rok.

Kdy a jak průkaz platí

Pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo časově nejbližší sídlu školy. Neplatí v době letních prázdnin, čili v červenci a srpnu.

Školkovné a nižší daně

Školkovné je sleva za umístění dítěte ve školce. V daňovém přiznání je možné uplatnit výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení ve výši minimální mzdy.

Sociální a ubytovací stipendium

Na sociální stipendium mají nárok vysokoškoláci v prezenční formě studia. Nárok mají studenti, kteří splňují podmínky pro získání přídavků na děti, pokud příjem rodiny nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Přiznává se po standardní dobu studia na 10 měsíců v akademickém roce.

Stavební spoření na studium

Použití prostředků naspořených na účtu stavebního spoření není účelově vázáno.

Přídavek na dítě

Nárok vzniká rodinám s příjmem do 2,4 násobku částky životního minima rodiny.

Výše závisí na věku nezaopatřeného dítěte:

  • do 6 let je to 500 Kč
  • do 6 do 15 let 610 Kč
  • od 15 do 26 let 700 Kč

Posuzuje se příjem za předchozí kalendářní rok a za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

O

Komentování uzavřeno

Nahoru